Drukarnia Grupa WM - Logo

adres
ul. Tracka 5, 10-900 Olsztyn

telefony
Tel. 89 539 74 20 do 22, Fax 89 539 74 23

email
drukarnia@gazetaolsztynska.pl

Zobacz na mapie

Od 1894 r. do 1920 (przez dwadzieścia cztery lata) redakcja i drukarnia zajmowały budynek przy ul. Dolnokościelnej 12, obecnie ul. Staszica naprzeciw katedry. Na tym budynku także umieszczono tablicę pamiątkową. W tymże czasie zmarł w 1894 r. założyciel "Gazety" Jan Liszewski. Pracę po nim kontynuował Seweryn Pieniężny, a po śmierci Seweryna (2 listopada 1905) jego brat Władysław Pieniężny wraz z matką Joanną z domu Liszewska. Od 1 stycznia 1901 "Gazeta" wychodziła trzy razy tygodniowo: wtorki, czwartki i soboty. Od 1901 roku w gazecie pojawiły się ornamenty (przy ogłoszeniach) i ryciny (podobizny). Np. zmarłego w lipcu 1903 r. Papieża Leona XIII i nowego Papieża Piusa X, w 1910 - na 500 rocznicę Bitwy pod Grunwaldem - dużej ryciny z głową króla Władysława Jagiełły.

W 1921 roku rodzina Pieniężnych nabyła dom przy ul. Młyńskiej 2 w Olsztynie, umieszczając tam drukarnię, redakcję i księgarnię polską. Prowadzona przez nich oficyna utrzymywana była do końca sierpnia 1939 roku. Pieniężni wyposażyli drukarnię w prąd, wodę, kanalizację, dwa linotypy (1922), w kolejnych latach sprowadzono płaską maszynę do druku z automatycznym przyrządem do nakładania papieru, aparat do odlewania płyt. Do druków mniejszych (zaproszenia weselne, żałobne klepsydry, afisze, plakaty) używano tzw. tyglówek. W 1927 r. według raportu sporządzonego przez Seweryna Pieniężnego, juniora zatrudniano: dwóch zecerów maszynowych, maszynistę, nakładaczkę (papieru), chłopaka do topienia ołowiu, który spełniał także funkcję gońca (chłopaka do posyłek). Od 1920-1930 w gazecie pojawiało się coraz więcej ilustracji fotograficznych, zwłaszcza z Polski. W maju 1935 r. zamieszczono całostronicową ilustrację Marszałka Józefa Piłsudskiego w dniu pogrzebu Marszałka.

We wrześniu 1939 r. Niemcy przejęli drukarnię "Gazety Olsztyńskiej" , przekazując ją dla wydawcy "Allensteiner

Zeitung" - Haricha. W 1941 r. polskie czcionki posłużyły Niemcom do drukowania dwa razy w tygodniu pisma "Nowy Czas", od 1942 r. codziennego również "Kuriera Białostockiego" rozsyłanego na tereny niemieckiej rejencji wschodniej. Drukowano także czasopismo w języku białoruskim "Najnowsze Wydarzenia Dnia" oraz pismo dla jeńców w Prusach Wschodnich "Nouvele Europe".

Po wojnie, od 1 sierpnia 1945 r. przystąpiono w Olsztynie do wydawania drukowanego biuletynu "Wiadomości Mazurskie" (trzy razy w tygodniu), odbijanego w drukarni ówczesnego Ministerstwa Informacji i Propagandy przy ul. Stalina 7 (obecnie Dąbrowszczaków). Biuletyn przestał wychodzić w połowie października 1945 r.

15 grudnia 1945 r. zaczęto wydawanie gazety codziennej "Wiadomości Mazurskie", drukowanej przy ul. Św. Barbary na Starym Mieście, gdzie mieściła się także redakcja. Od 13 sierpnia 1946 r. druk "Wiadomości" przejęła drukarnia państwowa przy ul. 22 Lipca. Tamże też drukowano w latach 1947/48 dwustronicową wkładkę olsztyńską do powstałego (1 maja 1947 r.) "Życia Olsztyńskiego", z którym złączyły się "Wiadomości Mazurskie".

1 września 1951 r. ukazał się pierwszy numer "Głosu Olsztyńskiego", gazety KW PZPR, drukowanej nadal w drukarni przy ul. 22 Lipca.

6 kwietnia 1970 r. zmieniono tytuł "Głosu" na "Gazetę Olsztyńską", drukowanej w dużym formacie w nowo wybudowanych zakładach graficznych im. Seweryna Pieniężnego przy ul. Towarowej 2.
 
Od 1 stycznia 1994 r. "Gazeta Olsztyńska" drukowana jest na maszynie offsetowej firmy Koenig&Bauer w drukarni spółki "Edytor". przy ul. Sprzętowej 6.

22 listopada 1999 r. gazeta zmieniła format i zaczęła być drukowana w nowo wybudowanej drukarni przy ulicy Trackiej 7 w Olsztynie.
Copyright © 2016. All rights reserved. Design & CMS: Grupa WM